Alviksgården samt Ersnäs, Norrbotten
Alviksgårdens åkrar och Ersnäsfjärden med omnejd är Luleå kommuns absolut viktigaste och bästa fågellokal. Dessutom den viktigaste rastlokalen för flyttfåglar norr om Umeå i vårt land. Dessutom gläds var år hundratals skådare och vanliga fågelintresserade av de stora flyttfågelflockarna som rastar här. Sist men inte minst, för fåglarnas bästa, då du besöker området håll dig på vägarna så fåglarna får rasta ostört.
 

Alviksgården med omkringliggande åkrar och fjärdar är Norrbottens läns Hornborgarsjö.

 
Ersnäs, på förmiddagen 2008-04-28.
Ersnäs, på förmiddagen 2008-04-28.
Alviksgården, på förmiddagen 2008-04-28.
Alviksgården, tidig kväll, 2008-05-06. De häftiga regnen och snabba snösmältningen drabbar även åkrarna runt gården.
Alviksgården, tidig kväll, 2008-05-06. De häftiga regnen och snabba snösmältningen drabbar även åkrarna runt gården.
Flygstörningar
Copyright © Rolf G Gustafsson 2008-2017. All rights reserved.