Gräsörenbron, Hertsöfjärden, Luleå, Norrbotten 1 (2)
Extremt lågvatten vid Gräsörenbron, vy mot SO, kl. 08:05, 2008-04-09.
Samma vy som ovan men några steg mot NO. Normalt vattenstånd vid Gräsörenbron, vy mot SO, kl. 14:51, 2005-10-20
 
Copyright © Rolf G Gustafsson 2008-2017. All rights reserved.