Fågelatlas Norrbottens län

Alkor och duvor

av Rolf G Gustafsson

Uppdaterad 2010-03-18

I länets yttre skärgårdar häckar tobisgrissla och tordmule på skär och öar med håligheter bland stenar eller i stenbryggor, då ofta i kolonier.

Våra regelbundet häckande duvor är tamduva, skogsduva, ringduva och turkduva. Tamduvan finns i alla större samhällen i länet och häckar året om. Till och med i Kiruna häckar den regelbundet i december och januari månader. Skogsduvan kräver gamla spillkråksbon eller liknande håligheter i gamla träd för att häcka och förekommer i stort sett bara i landskapet Norrbotten. Skogsduvan tycks ha en sakta ökande trend hos oss. Ringduvan bygger ett enkelt risbo i träd vilket även turkduvan gör. Turkduvan kan även häcka på utposter i byggnader. Ringduvan hör skogen till, turkduvan parker i samhällen. Ringduvan hittas i hela länet i skogslandskapet, sällsyntare mot norr och nordväst. Turkduvan torde ha sitt starkaste fäste i Piteå idag. Populationen i Kiruna tycks ha försvunnit.