Fågelatlas Norrbottens län

     
Uppdaterad 2012-01-04    
     
Fågelatlas Norrbottens län är ett projekt som Norrbottens Ornitologiska förening driver. Denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt och finns även på NOF:s hemsida. Projektet startades under hösten 2009.
     
Vädjan    
Anvisningar Nybörjare? Höga kriterier
Häckningskriterier Litteraturtips Var bygger fåglarna bo? När häckar de?
Boka en ruta Kartor Standardrutter
     
Landskap Ansvarig E-post
Torne lappmark Rolf G Gustafsson rolf@sjaunjaape.se
Lule lappmark Rolf G Gustafsson rolf@sjaunjaape.se
Pite lappmark Stefan Holmberg stefan@abborrtrask.se
Norrbotten Jan-Olov Johansson janolov.johansson@bredband.net
     
Övrig information    
Viktiga arter    
Rödlistade fågelarter Fågeldirektivet Projektarter
     
Projektansvarig Rolf G Gustafsson rolf@sjaunjaape.se