Fågelatlas Norrbottens län

En vädjan

av Rolf G Gustafsson

Uppdaterad 2010-03-18

Som ni ser så har det nu under några månader funnits ”Atlaskartor” över de fyra delområdena i Norrbottens län. Arbetet fortskrider sakta framåt och det börjar framträda en bra bild över vilka områden som är besökta och vilka områden som ännu inte är det. Men är detta hela sanningen? Nej, förstås inte. Det finns ett problem med Svalan, ett problem som faktiskt går att åtgärda.

Det är ingen underdrift att påstå att flera tusen viktiga fågelobservationer på Svalan ligger på fel lokaler och därmed i fel atlasruta och det enbart i områdena som gäller för Fågelatlas Norrbottens län. Detta inkluderar Torne, Lule och Pite lappmarker samt även landskapet Norrbotten. Det inkluderar alla våra fjorton kommuner likväl.

Tusentals observationer är rapporterade flera mil fel, skräckexemplen är ca 10 mil ifrån den egentliga observationsplatsen. Om detta vore i södra Sverige hamnar vi i grannlandskapet eller det bortanför grannlandskapet.

Skälen till att observationerna rapporterats in på fel lokal är flera.

Dels är det bekvämt att rapportera alla sina observationer från Torne lappmark på lokalen ”Kiruna kommun” och sedan i kommentarfältet skriva ”Njuolla” eller ”Tavvavuoma”. Andra rapporterar från en närliggande lokal i en annan atlasruta men skriver i kommentarfältet ”observationen är gjord i grannrutan” och så nämner man dess beteckning, man känner alltså till atlasrutornas system. I andra fall saknar man kanske karta och vet inte exakt var man varit. Man kanske vill dölja observationens exakta läge för att skydda en fågelart eller häckning (vilket är helt onödigt i Svalan idag). Oavsett skälen till detta sätt att rapportera så duger observationerna enbart till att fylla de egna kommun- och landskaplistorna. Och detta har aldrig varit meningen med Svalan. Olika listor har varit meningen som en morot åt rapportörerna, inget annat. Alla sådana här felrapporterade observationer är i grund och botten värdelösa annat än för de egna listorna.

Vi inom Fågelatlas Norrbottens län vädjar därför till er alla. Först och främst, rapportera alla era nya observationer i exakt rätt atlasruta och på exakt rätt lokal. Behöver ni hjälp, kontakta oss. Det är inte så svårt att lägga upp nya lokaler idag. De flesta av oss har idag snabba datorer, bredbandsuppkopplingar och Svalan är idag mycket snabbare och tillförlitligare samt säkrare än i sin barndom.

För det andra, var snälla och försök ändra era observationer som inte är rapporterade på rätt lokal fr. om år 2000 och senare och rapportera dem på rätt lokal (om ni så måste göra nya lokaler) och framförallt i rätt atlasruta. Kan ni inte flytta observationen då rrk Norrbotten har ”bedömt” den? Många observationer låses då. Skriv då in en ny observation på rätt lokal och rätt ruta. Rrk kommer inte att bedöma denna nyinlagda observation eftersom man inte går bakåt i tiden. Viktigast är att ni ändrar ”rödlistade arter” och arter inom EU: s fågeldirektiv. Men underskatta inte värdet av våra vanliga arter (detta är faktiskt ett problem idag). Det är kanske bara just idag de är vanliga, vem vet hur framtiden ser ut?

Vi inom Fågelatlas Norrbottens län kommer att ignorera samtliga observationer där vi hyser minsta tvivel om angivelse av lokal eller atlasruta oavsett rapportör. Det är oss en övermäktig arbetsbörda att börja ändra i andras felaktiga rapporter. De är som sagt flera tusen.

Sedan vet vi att det är många fågelskådare som rapporterar väldigt få av sina observationer, andra rapporterar inte alls. Snälla ni, hjälp oss att nå vårt mål med en Fågelatlas över Norrbottens län. Rapportera och rapportera noggrant.

Vill du veta om just dina observationer är med i vår atlas? Gå in på respektive lappmark/landskap. Klicka på rutan du är intresserad av. Under kartan på rutan står en lista på de arter som observerats där. Klicka på den art du är intresserad av i den högra kolumnen ”Högsta kriterie”. Nu syns en lista med de observationer som har högst häckningskriterier i rutan. Den observation vi valt som ska representera arten i denna ruta är orangemärkt och behöver nödvändigtvis inte vara den som står först. Det behöver inte ens vara den med högst kriterie, eftersom den kan tillhöra de tvivelaktiga observationerna enligt ovan. Finns du och dina observationer med? Om inte, så kan skälet vara något av det som är nämnt tidigare i denna text.

Med hopp om er hjälp.

Rolf G Gustafsson (Projektansvarig)

 
Copyright © Rolf G Gustafsson 2009. All rights reserved.