Fågelatlas Norrbottens län
       
Boka en ruta      
 
av Rolf G Gustafsson
 
uppdaterad 2010-03-19
       

Vill du boka en atlasruta för att inventera? Kontakta då atlasansvarig för respektive landskap. Vill du se bokningsläget, då måste du vara rapportör på Svalan och inloggad.

       
Landskap   Ansvarig E-post
Torne lappmark
Rolf G Gustafsson rolf@sjaunjaape.se
Lule lappmark
Rolf G Gustafsson rolf@sjaunjaape.se
Pite lappmark
Stefan Holmberg stefan@abborrtrask.se
Norrbotten
Jan-Olov Johansson janolov.johansson@bredband.net
       

Vill du ha tillgång till Svalan som hjälpmedel måste du vara rapportör på Svalan. Är du inte det gå då in på Svalan och anmäl dig som rapportör. När du meddelat respektive atlasansvarig vilken ruta eller rutor du är intresserad av får du tillgång till dem på Svalan. Den atlasansvarige hjälper dig hitta rätt. Även om du bokat rutan/rutorna så kommer andra att rapportera i den/dem. Det kan redan finnas rapporter i rutorna.

När du bokar rutor, välj då helst en ruta som är helt oinventerad eller har få observationer idag, d v s rutan är ofullständigt inventerad. Den atlasansvarige hjälper dig.