Fågelatlas Norrbottens län

Fågeldirektivet

av Rolf G Gustafsson

Ett EU-direktiv som skyddar samtliga naturligt förekommande fågelarter och specifikt utsatta arters häckningsplatser, inom medlemsländerna, för att bevara livskraftiga populationer. Fågeldirektivet från 1979 är EU: s äldsta lagstiftning om skydd av vilda djur och det ena av två direktiv som behandlar naturskydd (det andra är habitatdirektivet).

Dessa artlistor är ganska omfattande så jag hänvisar till de pdf-filer Naturvårdsverket har på sin hemsida.

pdf-filer

Natura 2000 fåglar i Sverige.

Natura 2000 övriga fåglar i Sverige.