Fågelatlas Norrbottens län

Fältsparvar

av Rolf G Gustafsson

Uppdaterad 2010-03-18

Sävsparv, dvärgsparv, snösparv, lappsparv, videsparv, ortolansparv och gulsparv häckar regelbundet i länet. Alla häckar på marken i väl dolda bon. Under fjolårsgräs, under buskage och under stenar.

Gulsparven liksom videsparven kan bygga boet i lågt i ett buskage. Ortolansparven och gulsparven hör jordbruksbygden till. Men ortolansparven häckar även på kalhyggen. Vi i Norrbottens län har ett speciellt ansvar för ortolansparven som för en alltmer tynande tillvaro i södra Sverige.

Lappsparven bygger sitt bo i mindre kolonier i dvärgbjörkens eller videts ris oftast ovan trädgränsen men även på större myrar och mossar. Lappsparvens sång kan förväxlas med den numera näst intill obefintligt förekommande berglärkans sång.

Snösparven ska oftast sökas över 700 m höjd bland stenblock och rösen. Men häckar undantagsfall även strax ovan trädgränsen.

Dvärgsparven hittas på mossar med låga myrtallar, startuvor och viden. Sävsparven finns i vassar och i viden, även ovan trädgränsen.

Dessa fröätare matar de sina nykläckta ungar med insekter. Ungarna är bostannare.