Fågelatlas Norrbottens län

Gärdsmyg, strömstare, sidensvans, järnsparv

av Rolf G Gustafsson

Uppdaterad 2010-03-18

Gärdsmygens hane bygger flera nästen som han presenterar för sina tilltänkta. Han är nämligen polygam. Redena kan byggas i rotvältor, rishögar eller vilka håligheter som helst från marknivå och uppåt. Hör oftast granskogen till men häckar även sparsamt i enbuskage i våra fjälldalar.

Strömstarens bo ligger alltid invid strömmande vatten både ovan och under trädgränsen. Redet ligger på en klipphylla, skreva eller under någon bro. Använder av människan konstgjorda bon.

Sidensvansen bygger sitt skålformiga bo i träd ofta högt upp. Tycks föredra tall men jag har sett den bygga bo i fjällbjörkar. Hör skogen till.

Järnsparvens rede är inte lätt att finna. Finns i bestånd av unga granar, enbuskmark och i fjällbjörksskogen. Redet ligger oftast mycket väl dolt ofta i skuggan. Järnsparven kan använda gamla reden av andra arter.

Dessa arter häckar från slutet av maj och en bit in i juli beroende var i länet de häckar. Deras ungar är bostannare.