Fågelatlas Norrbottens län

Storskarv och hägrar

av Rolf G Gustafsson

Uppdaterad 2010-01-22

Storskarven har under 2000-talet börja häcka i Norrbottens skärgård på några få öar. Hos oss häckar arten på marken på kala öar och i kolonier på upp till 50-60 par.

Vi har två hägerarter att se upp med. Dels rördrommen som nu dyker upp hos oss i kustkommunerna nära nog årligen. Upp till fyra spelande hannar har hörts i Persöfjärden, Luleå sommaren 2009. Det är troligt den häckar hos oss numera om än inte årligen, men några bofynd är ännu inte gjorda. Häckar i stora bon av vass i stora vassfält och föredrar större sjöar med riklig vassvegetation. Kan ses flyga över vassarna då den far på fiskafänge. Paret kan ses i flyktjakter över vassarna under tidig häckningstid, hos oss torde det infalla i slutet av maj och en bra bit in i juni.

Den grå hägern är trädhäckare och häckar ofta i smärre kolonier i högstammig skog. Arten ses ofta på våren och under sensommaren. Mig veterligen har den ännu inte befunnits häcka hos oss men det är värt att leta efter den, framförallt kustnära.