Fågelatlas Norrbottens län

Lommar och doppingar

av Rolf G Gustafsson

Uppdaterad 2010-01-22

Lommar häckar alltid nära vattenlinjen, på små holmar, öar eller fastlandet. Det beror på att deras ben sitter så långt bak på kroppen att de knappast kan gå på land utan de skjuter sig fram på buken med benen. Förenklad sagt så glider de upp på land och ner i vattnet igen. Trots att deras bon ligger strandnära är de förvånandsvärt svåra att upptäcka. Lommarnas ungar lämnar redet så fort de torkat efter kläckningen.

Smålommen häckar i små gölar, mindre sjöar och tjärnar i skogslandet eller på tundran/lågfjället. Arten är beroende av stabil vattennivå i häckningssjön. Många gånger är häckningssjön fiskfri så smålommen får hämta sin fisk i andra sjöar och kommer alltså flygandes med mat åt sina ungar. De kan hämta fisken från stora avstånd.

Storlommen häckar i större sjöar där det finns fisk och placerar boet likt smålommen nära vattenlinjen. Men även storlommen flyger och hämtar fisk i andra sjöar från stora avstånd. Arten är inte så beroende av stabil vattennivå i sjöarna. Så den kan häcka vid havsvikar. Både storlom och smålom förekommer i stort sett i hela länet, från kusten till lågfjället.

Våra doppingar bygger flytande bon i sjöar och havsvikar som förankras i flytande växter. Även hos doppingarna sitter benen placerade långt bak på kroppen och de går svårligen på land. Flytbona kan vara väldigt lätta att upptäcka på försommaren innan starr och fräkenväxter vuxit upp och döljer redena. Doppingarna har spektakulära parbildningsceremonier som kan höras på stora avstånd. Det är nu som det är enklast att upptäcka doppingarna, ungefär slutet av maj och till midsommar. När äggen är lagda lever framförallt svarthakedoppingen ett doldisliv. Gråhakedoppingen och skäggdoppingen ses dock ofta simma ute på öppna vatten även under denna tid. Svarthakedoppingen föredrar mindre tjärnar och sjöar med strandvegetation av starr och fräkenarter och då främst i våra lappmarker nedom trädgränsen (enstaka fall ovan trädgränsen) men även vid kusten. Gråhake- och skäggdopping hittas i havsvikar och i större sjöar i landskapet Norrbotten, sporadiskt i lappmarkerna.

När ungarna är nykläckta hos lommar och framförallt hos doppingar, håller de sig ofta väl dolda men när de är några veckor gamla är de ofta ganska lätta att finna i sjöarna med hjälp av tubkikare på lite längre avstånd.