Fågelatlas Norrbottens län

Nybörjare?

av Rolf G Gustafsson

uppdaterad 2010-03-19

Har du nyligen börjat titta på fåglar? Vill du lära dig mer om dem? Då är en atlasinventering något för dig. Här inventerar (ett högtidligt ord som betyder "leta efter och i vissa fall även räkna") du fåglar i din egen takt. Du kan vara ensam, gå med någon annan nybörjare, eller gå med någon mer erfaren. Du kan inventera din ruta under fler än ett år. Så du har god tid på dig. Det innebär att du under det första året kan koncentrera dig på de vanligaste fåglarna och lära dig känna igen dem. Släpp de fåglar du inte klarar av. Påföljande år kan de svårare arterna inventeras, vartefter dina kunskaper och erfarenheter ökar.

Det viktiga är att de arter man bestämmer har bestämts noggrant. Är man osäker så är det bättre att utelämna fågeln. Kanske du kan be någon mer erfaren följa med dig och bestämma fågeln? Häckar fågeln på platsen du sett den på så är den kvar vid återbesök också.

Till din hjälp, se vår litteraturtips.

Även den mest erfarne inventeraren måste utelämna fåglar som inte kan identifieras.