Fågelatlas Norrbottens län

Projektarter

av Rolf G Gustafsson

Uppdaterad 2010-03-19

Flera fågelarter i Norrbottens län är s k projektarter. En del av dem ser du på NOF: s hemsida i vänsterspalten. Andra hittar du på SOF: s hemsida. Projektarter är fjällgås, pilgrimsfalk, jaktfalk, kungsörn, havsörn, skräntärna, pärluggla, lappuggla, slaguggla och vitryggig hackspett. Vill du veta mer kontakta oss eller respektive projekt.

Du kan gärna rapportera dina observationer av de arterna till respektive projekt men oftast räcker det att du rapporterar till Svalan.