Fågelatlas Norrbottens län

Sprängda kullar

av Rolf G Gustafsson

De allra flesta fågelarter med bostannande ungar (ungar som stannar i boet tills de är näst intill flygfärdiga eller flygfärdiga) som mesar, sångare, trastar, kråkfåglar, sparvar, vissa rovfåglar m fl har en nedärvd försvarsreaktion hos sina ungar. När boungarna uppfattar att en "fiende" närmar sig boet, då oftast mycket nära boet, så kastar sig alla ungar ut samtidigt och sprider sig snabbt och gömmer sig i terrängen. Denna försvarmekanism finns bara några dagar till en vecka (beroende på art) innan de ändå skulle lämna redet. En fiende, mård, hermelin, räv eller annat rovdjur, inklusive rov- eller kråkfågel överraskas av detta och hinner inte uppfatta var alla ungar tar vägen i terrängen, inte heller hur många de var. Det ger åtminstone några ungar chansen att överleva sin fiende även om några syskon naturligtvis hittas av fridstöraren. Skulle alla ungar, i det läget, ha stannat kvar i redet hade de alla mist livet.

Fågelungar kan naturligtvis inte avgöra om det är ett rovdjur eller människa/inventerare som kommer redet nära utan de flyr alla hals över huvudet även för oss människor. Detta ska vi undvika. Det är givetvis bättre att alla ungar får lämna redet när så är avsett och inte skrämmas ut ur boet, de har större överlevnadschans i boet trots allt.

Hur gör vi för att undvika detta? Jo, är du det minsta tveksam på i vilket stadie äggen/ungarna är i boet, gå inte nära. Lämna redet i fred. Det är just därför du inte ska börja klättra upp i träd för att kontrollera om där finns ägg eller ungar. Kanske spränger du den kullen. Ungarna lämnar boet oavsett boets höjd över marken. Kan de då inte kontrollera sina vingar tillräckligt slår de obönhörligen ihjäl sig då de tar mark.

Skulle olyckan trots allt vara framme, så vad gäller större trädhäckande arter som kråkfåglar och rovfåglar, så finns vanligtvis inget att göra. Lämna dem. Men för mindre arter kan det vara värt ett försök att samla ihop de ungar man hittar. Lägg tillbaka dem i redet. Håll händerna kupade över ungarna tills de lugnat ner sig, smyg sedan därifrån. Lämnar ungarna ånyå redet, lämna dem, du kan inte göra något mer.