Fågelatlas Norrbottens län
   
av Rolf G Gustafsson
     
uppdaterad 2010-03-19
     

Ni som inventerar standardrutter åt Svensk Fågeltaxering kan hjälpa till med fågelatlas Norrbottens län. När ni inventerar standardrutterna kan ni notera de häckningskriterier ni ser/hör för olika fågelarter. Rapportera dem på Svalan. För att hjälpa er har vi framställt en lista Rutt - Svalanlokal. Listan anger standardruttens beteckning och vilken Svalan-lokal ni ska använda er av. Lokalerna är redan inlagda och är "allmänna lokaler", d v s alla når dem på Svalan. Ni kan med fördel lägga in era tidigare observationer av häckningskriterier från standardutterna på dessa lokaler.

Själv tältar jag alltid nära standardruttens startpunkt. Det ger mig tid att redan dagen innan notera vilka fåglar som finns och vilka kriterier de uppvisar.

Det är helt OK att lägga upp egna lokaler för de egna standardruttsobservationerna om man så önskar.

     

Varför har Standardrutten och dess motsvarighet på Svalan ofta olika namn?

Skälet till det är att jag försökt hitta ett ortnamn för standardrutten inom aktuell atlasruta. De flesta av standardrutternas ortnamn ligger i rutan bredvid eller åtskilliga rutor bredvid. Man hamnar i fel ruta om man använder standardruttens ortnamn m a o. Skälet till att det blivit så är naturligtvis att när standardrutterna lades upp så gjordes de det endast för att användas som standardrutt. De kartor man använde sig av var i en helt annan skala (t ex 1:300 000 0ch 1:500 000) i stället för de topografiska (1:50 000) och fjällkartor (1:100 000) jag använt mig av.

     
Rutt - Svalanlokal    
     
Projektansvarig Rolf G Gustafsson rolf@sjaunjaape.se