Fågelatlas Norrbottens län

Var bygger fåglarna bo? När häckar de?

av Rolf G Gustafsson

Uppdaterad 2010-01-21

Det kan tyckas kontroversiellt att beskriva hur olika fågelarter häckar och hur man finner dem. Men se dessa sidor som ett hjälpmedel för inventerarna, framförallt dem som inte har så stor erfarenhet ännu. De personer som vill fåglarna illa, t ex samla ägg (olagligt), de hittar sin information på andra kanaler och de är redan experter. Se dessa sidor som en fördel för fåglarna, det blir fler fågelvänner i markerna som kan läsa av fåglarna och därmed bidra till att hindra olagligheter.

En stor del av den information som finns under denna flik är känd och beskrivs i en hel del littaratur, på svenska men många gånger i engelskspråkig litteratur. Mycket framgår av fågelrapporter, tidskrifter och i diskussionsforum. Det utesluter inte att jag lagt till sådant jag själv lärt mig i fält.

Informationen är inte tänkt att bli heltäckande för var art i vårt län utan mer som en hjälp över artgrupper till dig som känner dig lite osäker på vad du söker. Det bästa sättet att lära sig själv är först och främst, läs på hemmavid och lyssna på CD-skivor. Förslag kommer att finnas under litteraturtips. I fält lär du dig bäst om du stannar ofta, lyssna, spana, ha tålamod, undersök allt och respektera fåglarnas rätt till en lyckad häckning. Det är bättre du lämnar en plats för att respektera fåglarna än att spoliera en häckning. Du får fler chanser att identifiera fåglarna vid senare besök eller kommande år.

Att lära sig känna igen olika fågelarters reden och ägg är bland det svåraste inom ornitologin. Dels måste man kunna artbestämma arten på redets utseende och läge, dels måste man, inom vissa gränser, ålderbestämma redena. För att kriteriet 12 ”använt bo påträffat” ska kunnas användas bör redet ha använts under det år inventeringen gjorts eller högst året innan. Äldre bon ska inte tas med. Vår inventering innefattar åren 2000-2014. Om arten häckade före år 2000 ska den inte tas med, inte heller reden som är äldre än från år 2000. Därför är det bäst att utelämna alla reden där minsta tvivel om arttillhörighet eller redets ålder finns.

Fåglarnas ägg är även det en rejäl utmaning. Det bästa vad både ägg och reden avser är att få syn på de vuxna fåglarna. Men ofta hittar man äggskal på marken. Ibland är de rövade ägg, i andra fall har föräldrarfåglarna flugit iväg med dem från redet då ungarna kläckts. I det senare fallet ligger äggskalen sällan alltför långt från redet. Är man ny som ornitolog/fågelskådare gör man bäst i att lämna äggskalen obestämda. Se litteraturtips för användbara fälthandböcker.

F ö när det gäller fåglar, deras beteenden eller reden och ägg, det finns alltid avvikelser.

Jag har inte skrivit detta för att du ska leta bon, utan för att du ska inse och förstå om du är nära ett rede eller inte. För att du inte ska störa de häckande fåglarna och för att undvika bl a sprängda kullar. Klättra aldrig upp i ett träd eller klippa för att just se ägg eller ungar, oavsett art, det räcker med att du hittar redet och observerar det från marken, eller ser andra starka häckningskriterier förknippade med boplatsen. Adulta fåglar som besöker ett rede under häckningstid är tillräckligt. För många arter räcker det med att konstatera att de vuxna kommer med föda till en viss plats (= redet med ungar, eller ungar som lämnat redet) eller att de ses flyga iväg med spillningssäckar (de flyger aldrig långt med dessa spillningsäckar). För störningskänsliga och sällsynta arter, visa största hänsyn, håll avstånd. Det är aldrig försvarbart att riskera en häckning för någon inventering.

Alla fågelarter är som mest känsliga i början av sin häckningsperiod. Under denna tid, gå aldrig nära bobyggande fåglar eller fåglar som enbart varnar frenetiskt. När fåglarna börjat mata ungarna är de flesta arter svåra att störa. Ett snabbt besök vid ett rede är ok. Öppna inte fågelholkar för att se ägg eller ungar, vissa arter är extremt störningskänsliga vid låga temperaturer (flera mesarter t ex) eller av andra orsaker. Det räcker att se de adulta fåglarna flyga med mat in i holken.

Råkar du gå på ett bo där äggläggning pågår, ta en snabb titt hur många ägg som finns, lämna sedan platsen skyndsamt och väl synligt. Ett störningsmoment under tidig häckning skadar inte de flesta fågelarter. Men ta särskild hänsyn till skyddsvärda arter. Gå därifrån.

Leta aldrig bon i regn, snöfall, ruskväder, stark sol eller andra extrema väderleksförhållanden. Du riskerar inte bara den häckning du letar efter, utan även häckningar av fåglar du inte vet om. Under kraftiga regn, snöfall, hård blåst och ruskväder är det oftast meningslöst att inventera överhuvudtaget.

 
Lommar och doppingar
Storskarv och hägrar
   
Svanar, gäss, änder
   
Rovfåglar
   
Skogs-, fält-, sumphöns, trana
   
Labbar, måsar, trutar och tärnor
   
Vadare
 
Alkor och duvor    
Gök, tornseglare och ugglor
Hackspettar
   
Lärkor, svalor, piplärkor och ärlor
Gärdsmyg, strömstare, sidensvans, järnsparv
   
Trastar
   
Sångare och kungsfågel    
Flugsnappare    
Mesar, stjärtmes, nötväcka och trädkrypare    
Törnskator och kråkfåglar    
Stare, sparvfinkar, finkar    
Fältsparvar