Vanessa atalanta, Amiral
 
Amiral. Lövskatagrundet, Hertsöfjärden, Luleå kommun, Norrbotten. Alla tre bilderna är tagna vid samma tillfälle. Det fanns två individer här samtidigt. 2011-08-22.
 
Amiral. Lövskatagrundet, Hertsöfjärden, Luleå kommun, Norrbotten. Alla tre bilderna är tagna vid samma tillfälle. Det fanns två individer här samtidigt. 2011-08-22.
 
Amiral. Lövskatagrundet, Hertsöfjärden, Luleå kommun, Norrbotten. Alla tre bilderna är tagna vid samma tillfälle. Det fanns två individer här samtidigt. 2011-08-22.
 
 
Insects
 
Copyright © Rolf G Gustafsson 2011. All rights reserved.