Insekter
 
De svenska namnen står i bokstavsordning

 

Svenska
Vetenskapliga
   
Allmän skräddare Gerris lacustris
   
Amiral Vanessa atalanta
   
Humlebagge Trichius fasciatus
   
Mygg och knott Culicidae - Simulidae
   
Sorgmantel Nymphalis antiopa
   
Vanlig geting Vespula vulgaris
   
Ängshumla Bombus pratorum

 

Copyright © Rolf G Gustafsson 2008-2011. All rights reserved.