Välkommen till min hemsida Sjaunjaape. Sjaunjaape är det samiska namnet på västeuropas största sammanhängande myrområde beläget i Gällivare kommun i Sjaunja naturreservat inom världsarvet Laponia. Myrarna är runt 4 mil² stora och består till stor del av flark- och strängmyrar. Sjaunjaape är känt för sitt rika fågelliv.

Hemsidan kommer naturligtvis inte bara att handla om Sjaunjaape, inte heller enbart om Sjaunja trots att båda platserna ligger mig mycket varmt om hjärtat.

     
Bildgallerier
Fågelatlas BD län
 
 
Ett klick för skogen
 
Järv juli 2012
 
 
Sorgmantel 2011-08-24
     
Videsparv 2011-06-16
Hermelin 2011-08-30
Amiral 2011-08-22
     
 

 

 
 
Större turturduva 2011--2012    
 
Alla fotografier är på vilda fåglar och djur om inte annat anges.
Todas las fotografías son de aves y animales silvestres sí no se indica otra cosa.
All photos are on wild birds and animals if not otherwise stated.
Copyright Rolf G Gustafsson 2008-2018. All rights reserved.
 
Webmaster
rolf@sjaunjaape.se