Mustela erminea, Ermine, Hermelin
 
Hermelin vid bron över Sevujoki, NV om Esrange, Torne lappmark. 2011-08-30. Alla tre bilderna visar samma individ.
 
Hermelin vid bron över Sevujoki, NV om Esrange, Torne lappmark. 2011-08-30. Alla tre bilderna visar samma individ.
 
Hermelin vid bron över Sevujoki, NV om Esrange, Torne lappmark. 2011-08-30. Alla tre bilderna visar samma individ.
 
 
Mamíferos, Mammals, Däggdjur
 
Copyright © Rolf G Gustafsson 2011. All rights reserved.