Gulo gulo, Glotón (Carcayú), Wolverine, Järv

 

Järven föredrar mestadels öppna landskap och är förhållandevis lätt att se om man tar sig tid att kikarspana i fjällvärlden. Detta trots att den inte är vårt vanligaste stora rovdjur. Många gånger har jag upptäckt järv genom att studera t ex korpens och fjällabbens beteenden. De annonserar gärna ut att nu är en järv på gång.

Järven har under senare tid börjat sprida sig i skogslandet i mellersta Norrland. Men i skogsområden som t ex Sjaunja, Lule lappmark har den funnits så länge jag vistats där och med all sannolikhet betydligt längre än så.

Nedanstående bilder är fotograferade i norra Arjeplog kommuns fjällvärld, juli 2012.

 
Sovande järv. Denna järv upptäckte jag då några korpar varnade. Sökte orsaken till korparnas oro med handkikarens hjälp. Till slut fann jag den springandes på några snöfläckar. Den lade sig ner ca 800 m bort för att vila. Smög mig på den och fick denna bildserie. Observera sändaren runt dess hals.
 
Så upptäcker den mig. Jag är nu ca 30 m ifrån den.
 
Järven börjar ana vad jag är för något.
 
Bäst att ta till harvärjan.
 
Men lite nyfiken är järven och stannar upp.
 
En sista koll på fridstöraren.
 
Iväg igen.
 
Järven försvinner i sin typiska lunk över fjället.
 
Mamíferos, Mammals, Däggdjur
 
Copyright © Rolf G Gustafsson 2012 - 2013. All rights reserved.