Märkta fåglar
     

Många forskningsprojekt märker fåglar, ibland med halsringar (gäss och svanar), "flaggor" på benen (brushane, skärsnäppa), färgringar på benen eller andra sätt. Jag ska försöka att på denna sida samla alla sådana projekt så att du som läsare snabbt ska kunna rapportera dina fynd. Rapportera ALLA dina fynd. Tro inte att någon annan gör det. Sidan kommer att uppdateras vartefter jag hittar fler projekt. Många gånger finns rapporteringsformulär på hemsidorna nedan.

Ange fågelart, typ av märkning, ringarnas nummer, ringarnas färg etc. Ange lokal så exakt du kan, inklusive landskap. Ange datum och klockslag. Om fågeln gick i par med annan individ. Rastlokal, häckningslokal.

Färgringarna finns i olika färger. Rapportera allt du ser. Även om du inte ser exakt vilken färg ringen har eller att du inte ser beteckningen på ringen. Rapportera.

Är du osäker på vart du ska rapportera så tar Leif Nilsson (se nedan) emot alla uppgifter om svanar och gäss som har halsring.

Än så länga gör jag inte anspråk på att denna sida är komplett med alla pågående projekt. Har du frågor hör av dig till mig på rolf@sjaunjaape.se.

     
Märkning Rapportmottagare Telefon, E-postadress
     
Skärsnäppa    
     

Fåglar med aluminiumring

Ringmärkningscentralen NRM, Stockholm. Telefon 08-5195 4080
EURING European Union for Bird Ringing  
     
Färgringar av alla de slag    
     
Halsringmärkta gäss    
     
Grågås med halsring Leif Nilsson, Lunds universitet. leif.nilsson@zooekol.lu.se
     
     
Sädgås med halsring Adriaan de Jong, SLU Umeå.

Adriaan.de.Jong@vfm.slu.se

Spetsbergsgås med halsring Adriaan de Jong, SLU Umeå. Adriaan.de.Jong@vfm.slu.se
     
Trana, färgringar på ben Sigvard Lundgren sigvard.lundgren@telia.com
  (Simone Röper) (simone.roeper@gmx.net)
     
Brushane med färgringar Umedeltats Fältstation per.hansson@ssko.slu.se
     
Brushane med flagga Jos Hooijmeijer j.c.hooijmeijer@rug.nl
     
Sångsvan med halsring Pelle Harild Andersen pelle.andersen.harild@get2net.dk
     
Tracking marked geese    
     
Tamduva, stadsduva Svenska Brevduveförbundet Ej märkta för vetenskaplig forskning

 

Copyright © Rolf G Gustafsson 2009. All rights reserved.