Ritelpakte och exploateringshot
 
Företaget Internaional Gold Exploration AB har fått undersökningstillstånd (ett slags inmutning) av Bergsstaten för att prospektera kopparmalm inom Sjaunja naturreservat. Ett av områdena är vid Ritelpakte (tillstånd Riteljaure nr 2) och det andra NO om Nujaure vid Kaitumälven (tillstånd Pattok nr 2). Företaget Phelps Dodge Exploration Sweden AB har fått två undersökningstillstånd (Kivijänkkä nr 1 och Fjällåsen nr 1) som båda hamnar inom Sjaunja naturreservat och Lina FUR. Det sistnämnda tillståndet ligger på gränsen mellan dessa båda naturreservat och kommer direkt att påverka Sjaunjapes östra del.
 
Ritelpakte med Riteljaure, en av Sjaunjas mest orörda delar. Det är här som det i framtiden kan ligga en koppargruva.
 
The lake Riteljaure and the mountain of Ritelpakte. In the future it might be a coppermine here.
 
El lago Riteljaure y la montaña Ritelpakte en el centro de la reserva natural de Sjaunja. En el futuro puede estar una mina de cobre aqui.
 
 
Ritelpakte från öster. Ännu häckar myrspoven i dessa orörda områden. Hanne på sin sten.
 
The Ritelpakte mountain in the behind. In front a male Bar-tailed Godwit (Limosa lapponica), a species that still breeds here.
 
La montaña Ritelpakte y por delante una Aguja colipinta (Limosa lapponica) un especie que todavia anida aqui.
 
 

Ritelpakte från sydost. Vid en eventuell gruvdrift vid Ritelpakte (branta fjället till vänster på bilden) kommer gruvans spillvatten att rinna till Riteljaure, Sjaunjaätnos ena källsjö. Därefter rinner spillvattnet med Sjaunjaätno, Sjaunjas aorta, genom bl a Sjaunjaape med dess rika fågelliv. Vill vi se marker som dessa bli förstörda?

 
Wilderness like this may be destroyed. Do we want that? Close to the mountain of Ritelpakte (the mountain to the left) some companies want to prospect for copper. That will pollute the water of the lake Riteljaure. Riteljaure is one of the two lakes were the river Sjaunjaätno is born. The river is the aorta of the nature reserve of Sjaunja and it flows through the big mire of Sjaunjaape. The richness of birds on Sjaunjape is then in danger.
 
Tierra virgen como este puede ser destruido. Compañias de prospection quiere buscar cobre aqui, cerca la montaña de Ritelpakte (la montaña a la izquierda). En el lago de Riteljaure va a ser contaminada. El lago es uno de los dos lugares de donde se nace el río de Sjaunjaätno. Sjaunjaätno es la aorta de la reserva natural de Sjaunja. El río pasa por dentro el pantano de Sjaunjape. Su riqueza de aves esta entonces en peligro.
 
Copyright © Rolf G Gustafsson 2008. All rights reserved.