Sjaunjaape 1
 
 

Sjaunjaape är det samiska namnet på västeuropas största sammanhängande myrområde beläget i Gällivare kommun i Sjaunja naturreservat inom världsarvet Laponia. Myrarna är runt 4 mil² stora och består till stor del av flark- och strängmyrar. Sjaunjaape är känt för sitt rika fågelliv.

Myren är mycket svårforcerad under barmarkstid och man gör bäst i, för sin egen och fåglarnas skull, om man håller sig på "stränderna" runt myren eller på de fåtaliga stigar som ännu finns kvar.

Vintertid är myren lättare att beträda då myren ligger frusen och snötäckt. Vintertid består fågellivet av ett fåtal arter. Dalripa, korp, gråsiska, lappmes, talltita och lavskrika är några exempel.

Hemsidan kommer naturligtvis inte bara att handla om Sjaunjaape, inte heller enbart om Sjaunja trots att båda platserna ligger mig varmt om hjärtat. Det genomgående temat för denna hemsida är fåglar, djur och natur.

Bilden är från en regnig majdag vid Aavakaiju, Sjaunjaape.

 
Sjaunjaape 2
 
Copyright © Rolf G Gustafsson 2008. All rights reserved.