Sjisjka
Vill du veta mer läs bl a min blogg, länk även på startsidan. Se även Patrik Hanssons hemsida om Sjisjka.
Vy mot väster från lågfjället Sjisjka i Gällivare kommun. Högfjället strax till vänster om bildens mitt, med topparna i moln, är Kebnekaise. Runt sjöarna på bilden ligger den väldiga och fågelrika myren Sjisjkaape. 13 juni 2007. Här på lågfjället Sjisjka, vid fotografens fötter, vill Vindkompaniet i Mörbylånga bygga 30 vindkraftverk. Detta till trots att Sjisjka ligger inom Kaitum FUR (naturreservat) och är ett Natura 2000 område. Så vad gäller inom ett Natura 2000 område?
 
Vy mot öster från lågfjället Sjisjkas topp, Gällivare kommun. I bildens mitt ser man Sjisjka hållplats efter järnvägen mellan Kiruna och Gällivare. Myren runt sjöarna är Nilakkavuoma. Oexploaterade och skyddade områden som nu ligger i farozonen på grund av planerna på en vindkraftpark här. 12 juni 2007.
 

Copyright © Rolf G Gustafsson 2008. All rights reserved.