Fanerogamer
 
De svenska namnen står i bokstavsordning
 
Arter utan svenskt namn har engelskt namn i listan

 

Svenska
Vetenskapliga
   
Skvattram Ledum palustre
Vattenklöver Menyanthes trifoliata

 

Copyright © Rolf G Gustafsson 2008. All rights reserved.