Vindkraftverk
Industriområde eller i nationalpark?
Med anledning av en vindkraftpark med 67 vindkraftverk om 175 m höjd vardera vid Suorvamagasinet som VindIn föreslagit. Se följande bilder. Var förfulas det mest? Var behövs det byggas ny infrastruktur? Var konsumeras elen? VindIn ägs av tung basindustri som t ex LKAB, Boliden m fl, så självklart ska vindkraftverken placeras så nära industrin som möjligt och inte i våra nationalparker och annan skyddad natur. SSAB i Luleå är bara ETT exempel på industriområden som kan användas för vindkraftverk. Även LKAB:s områden kan användas, m fl.
SSAB:s industriområde och Lule värmeverk från norr.
 
Koksverket vid SSAB bränner gas.
 
Koksverket vid SSAB släcker koksen med vatten. Det mesta i molnet är vattenånga och "rökpelaren" når ansenlig höjd.
 
Vy över Langas mot nordväst. Vid sjöns ände, rakt ovanför mig där jag sitter, ligger Stora sjöfallet (det gamla numera döda vattenfallet) och Suorva dammbyggnad strax där bortom. Det är dit en stor del av vindkraftverken ska byggas.
 
Suorvas dammkonstruktion där det idag står ett vindkraftverk. Fjället i bakgrunden är Nieras. Här kommer ytterligare kanske 15-30 vindkraftverk att placeras och de är högre än det som ses på bilden.
 
Fjället Akka från norr. Det är Suorvadammens vattenspegel (Akkajuare) som ses. Om man får bygga vindkraftverk vid nedre Akkajaure så varför skulle det stoppa med det? Vindkraftparkerna kommer att växa ända hit upp till Vietas och kanske än mer.
 

Copyright © Rolf G Gustafsson 2009. All rights reserved.