Parus caeruleus, Herrerillo común, Blue Tit, Blåmes
El Herrerillo común está completamente dependiente del alimentacion del ser humano durante el invierno en Norrbotten, en el norte de Suecia. No se encuentra de larga distancia de los edificios de vivienda. Normalmente este especie no almanece alimento como muchos otros especies de los Páridos. Uno de los pocos especies que se han visto usa "herramientas" para buscar su alimento.
The Blue Tit is completely dependent on bird-tables during wintertime in Norrbotten, northern Sweden. You will not find it far away from human settlements. Normally not food-hoarding. One of few birdspecies observed using tools.
Blåmesen är en flitig besökare av fågelbord. Den är helt beroende av fågelmatningarna vintertid och skulle mest troligt inte finnas i Norrbottens län om inte fågelbordsmatning fanns. Detta beroende på att den normalt inte hamstrar mat som de flesta mesarna gör. Därför mycket sällsynt i skogsmarker långt från mänskliga bosättningar, t ex i våra tre lappmarker. Vanligast i kustkommunerna. En av få fågelarter som setts använda "verktyg" vid födosök.
Copyright © Rolf G Gustafsson 2008-2015. All rights reserved.