Troglodytes troglodytes, Chochín, Winter Wren, Gärdsmyg
 
 
Gärdsmyg, Ölands södra udde, 2009-10-16. Denna individ saknar sina stjärtpennor.
 
 
Gärdsmyg, Ölands södra udde, 2009-10-16. En ringmärkt individ med sina stjärtpennor i behåll.
 
Aves, Birds, Fåglar
 
Copyright © Rolf G Gustafsson 2009. All rights reserved.