Picus canus, Pito cano, Grey-headed Woodpecker, Gråspett 1 (2) (3)

Pito cano, un macho a la izquierda, y una hembra a la derecha. Holsträsket, Piteå, Norrbotten, Suecia. 15 de marzo 2.008.
 
Grey-headed Woodpecker, a male, to the left and a female to the right. Holsträsket, Piteå, Norrbotten, Sweden. 15 March 2008.
 
Gråspett, hanne till vänster och hona till höger. Holsträsket, Piteå, Norrbotten. 15 mars 2008.
   
Pito cano, macho, atrapado para anillamiento. Holsträsksundet, Holsträsket, Piteå, Norrbotten, Suecia. 23 de marzo 2.008.
 
Grey-headed Woodpecker, male, during the ringing process. Holsträsksundet, Holsträsket, Piteå, Norrbotten, Sweden. 23 March 2008.
 
Gråspett, hanne, fångad för ringmärkning. Holsträsksundet, Holsträsket, Piteå, Norrbotten. 23 mars 2008.
   
Pito cano, macho, junto con una hembra de pico picapinos (Dendrocopos major). Holsträsksundet, Holsträsket, Piteå, Norrbotten, Suecia. 1 de marzo 2.008.
 
Grey-headed Woodpecker, male, together with a female Great Spotted Woodpecker. Holsträsksundet, Holsträsket, Piteå, Norrbotten, Sweden. 1 March 2008.
 
Gråspett, hanne, tillsammans med en hona av större hackspett. En mulen och snöig dag. Holsträsksundet, Holsträsket, Piteå, Norrbotten. 1 mars 2008.
   
Pito cano, macho, junto con una hembra de pico picapinos (Dendrocopos major). Holsträsksundet, Holsträsket, Piteå, Norrbotten, Suecia. 1 de marzo 2.008.
 
Grey-headed Woodpecker, male, together with a female Great Spotted Woodpecker. Holsträsksundet, Holsträsket, Piteå, Norrbotten, Sweden. 1 March 2008.
 
Gråspett, hanne, tillsammans med en hona av större hackspett. Holsträsksundet, Holsträsket, Piteå, Norrbotten. 1 mars 2008.
   
Pito cano, hembra. Hertsön, Luleå, Norrbotten. 20 de febrero 2.008.
 
Grey-headed Woodpecker, female. Hertsön, Luleå, Norrbotten. 20 February 2008.
 
Gråspett, hona. Hertsön, Luleå, Norrbotten. 20 februari 2008.
   
El pito cano es mas fácil observar durante el invierno en lugares de donde se alimentan aves. En el tiempo de anidar es muy reservado. El mismo que arriba.
 
The Grey-headed Woodpecker is more easy to see during wintertime at feedingboxes. In the breeding season it is much more reserved. The same bird as above.
 
Gråspetten är lättast att se vintertid vid fågelbord. Under häckningstid är den mer tillbakadragen. Samma fågel som ovan.
   
Aves, Birds, Fåglar  
 
Copyright © Rolf G Gustafsson 2008. All rights reserved.