Surnia ulula, Lechuza gavilana, Northern Hawk Owl, Hökuggla
 
Orivuoma, S om Pajala, Norrbotten. 16 juni 2011.
 
En typisk pose för hökuggla, i toppen av ett träd. Allt under kontroll. Observera de två "smedjorna" för kottar som den större hackspetten (Dendrocopos major) gjort i furan. Rester av grankottar finns kvar i de båda "smedjorna". 5 oktober 2006.
 
Antnäs, Luleå, Norrbotten. 22 April 2006.
 
Antnäs, Luleå, Norrbotten. 22 April 2006.
 
 
Aves, Birds, Fåglar
 
Copyright © Rolf G Gustafsson 2008-2011. All rights reserved.