Phylloscopus collybita, Mosquitero común, Chiffchaff, Gransångare

Denna gransångare upptäcktes vid Lövskatagrundet, Hertsöfjärden, Luleå, den 23 april 2009. Det märkliga med denna gransångare var locklätet som inte alls stämde överens med rasen "abietinus" som är den normalt förekommande rasen i Norrbotten.
 
Lockade ihärdigt och snabbt med ett läte som påminner starkt om inspelning av "Eastern abietinus" som finns på CD-skivan Calls of Eastern Vagrants. Mycket olikt vår vanliga "abietinus".
 
Utseendemässigt är den dock mycket lik vår "abietinus" med både gult och grönt i dräkten.
 
 
 
 
 
 
 
 
Aves, Birds, Fåglar
 
Copyright © Rolf G Gustafsson 2009. All rights reserved.