Rostratula benghalensis, Aguatero Bengalí, Greater Painted-snipe, Rallbeckasin

Un macho. La hembra tiene mas colores y esta mas llamativa. El macho esta incubando solo. La hembra puede poner differentes camadas a differentes machos. Malamfatori, Lake Chad, Nigeria. 19 de febrero 2.000.
 
A male. The female is much more richly coloured. The male incubate the eggs. The female may lay severel clutches of eggs for different males. Malamfatori, Lake Chad, NE Nigeria. 19 february 2000.
 
Rallbeckasin, hanne. Hos denna art är honan den vackra medan hannen har en mer skyddsfärgad dräkt då det är han som ruvar. En hona kan lägga flera kullar åt flera olika hannar. Malamfatori, Lake Chad, NÖ Nigeria. 19 februari 2000.
   
Aves, Birds, Fåglar  
 
Birds in Nigeria
 
Copyright © Rolf G Gustafsson 2008. All rights reserved.