Gallinula chloropus, Polla de agua, Common Moorhen, Rörhöna

Rörhöna, här simmande. Men denna art går lika gärna uppe i vegetationen och är då mycket svår att upptäcka. Vassar, kaveldun etc är artens favoritbiotop där den söker föda väl skyddad. Gräsörenbron, Hertsöfjärden, Luleå, 2009-04-28.
 
Rörhöna, Gräsörenbron, Hertsöfjärden, Luleå, 2009-04-28.
 
Rörhöna, Gräsörenbron, Hertsöfjärden, Luleå, 2009-04-28.
 
Aves, Birds, Fåglar
 
Copyright © Rolf G Gustafsson 2009. All rights reserved.