Anthus petrosus, Bisbita ribereño costero, Rock Pipit, Skärpiplärka

 
 
No. 1. A typical Rock Pipit. An all dark Pipit with dark legs and bill. The bill is long and pointed.The streaking on the side of the bird is heavy, so even on the chest. Hertsöfjärden, Luleå, Norrbotten, 2006-04-08.
 
Bild 1. En typisk skärpiplärka. Mycket mörka ben, nästan svarta, näbben är lång, spetsig och mörk. Tät streckning på kroppsidor och bröst. Hertsöfjärden, Luleå, Norrbotten, 2006-04-08.
   
 
 
No. 2. Another bird at the same place and occasion as No. 1. An all dark Pipit with dark legs and bill. The bill is long and pointed. The streaking on the side of the bird is heavy, so even on the chest. Hertsöfjärden, Luleå, Norrbotten, 2006-04-08.
 
Bild 2. Annan individ vid samma plats och tillfälle som bild 1. En mycket mörk piplärka. Mycket mörka ben, nästan svarta, näbben är lång, spetsig och mörk. Tät streckning på kroppsidor och bröst. Hertsöfjärden, Luleå, Norrbotten, 2006-04-08.
   
 
 
No. 3. The same bird as No. 4. An all dark Pipit with dark legs and bill. A tinge of pink on the troath. Less streaking on the side and a more prominent supercilium than no. 1 and 2. Greyer head and neck than no. 1 and 2. Alviksgården, Luleå, Norrbotten, 2006-04-17.
 
Nr 3. Samma fågel som bild 4. En helt mörk piplärka med mörka ben och näbb. Ett stänk av rosa på strupen. Mindre streckad på kroppsidan och tydligare ögonbrynsstreck samt gråare huvud och nacke än fåglarna på bild 1 och 2. Alviksgården, Luleå, Norrbotten, 2006-04-17.
   
 
 
No. 4. The same bird as No. 3. An almost all dark Pipit. The streaking on the side and the underparts of the bird is less heavy than on no. 1 and 2. Greyer head and neck than no. 1 and 2. A tinge of pink on the breast and the underside. Alviksgården, Luleå, Norrbotten, 2006-04-17.
 
Nr 4. Samma fågel som bild 3. Mindre streckning på kroppsida och undersidan samt gråare huvud och nacke än fåglarna på bild 1 och 2. Här syns den rosa tonen även på fågelns undersida. Alviksgården, Luleå, Norrbotten, 2006-04-17.
   
Aves, Birds, Fåglar  
 
Copyright © Rolf G Gustafsson 2008. All rights reserved.