Dryocopus martius, Pito negro, Black Woodpecker, Spillkråka

 
Spillkråka, juvenil hane, någon dag innan den lämnade boet. Välutvecklad röd hjässfläck. Hos spillkråkan kan man se könsskillnaden redan hos de juvenila fåglarna. Vilket inte är möjligt hos många andra hackspettsarter. Denna bild samt de två följande visar tre olika ungar i samma bo och under en knapp halvtimme. Holsträsket, Piteå kommun, 2010-06-06. Detta är samma bohål där pärlugglan häckade våren 2011.
 
Spillkråka, juvenil hona, någon dag innan den lämnade boet. Endast få rödaktiga hjässdun på bakhuvudet ses. Denna bild, samt ovanstående samt den nedan, visar tre olika ungar i samma bo och under en knapp halvtimme. Holsträsket, Piteå kommun, 2010-06-06.
 
Spillkråka, juvenil, troligen hona, någon dag innan den lämnade boet. Denna bild, samt de två ovanstående, visar tre olika ungar i samma bo och under en knapp halvtimme. Det röda endast utvecklat på bakhuvudet. Holsträsket, Piteå kommun, 2010-06-06.
 
Spillkråka, adult hane. Holsträsket, Piteå kommun, 2009-02-28.
 
Spillkråka, adult hane. Holsträsket, Piteå kommun, 2009-02-28.
 
Spillkråka, adult hane. Holsträsket, Piteå kommun, 2009-02-28.
 
Spillkråka, adult hane. Holsträsket, Piteå kommun, 2009-02-28.
 

Spillkråka, adult hane. Holsträsket, Piteå kommun, 2009-02-22. De vita fläckarna på bilden är snö som faller. Lägg märke till hur väl björken är bearbetad av spillkråkan.
 
Spillkråka, adult hane. Holsträsket, Piteå kommun, 2009-02-22. De vita fläckarna på bilden är snö som faller.
 
Spillkråka, adult hane. Holsträsket, Piteå kommun, 2009-02-22. De vita fläckarna på bilden är snö som faller.
 
Aves, Birds, Fåglar
 
Copyright © Rolf G Gustafsson 2009-2011. All rights reserved.