Aquila nipalensis, Águila esteparía, Steppe Eagle, Stäppörn

Àguila esteparía. Nigeria 2.001.
 
Steppe eagle. Nigeria 2001.
 
Stäppörn, Lake Chad, Nigeria 2001. Stäppörnen var en av de nya arterna för Nigeria som upptäcktes av personal vid Ottenby fågelstations projekt i Nigeria under åren 2000-2001. Stäppörnen visade sig vara vanlig i vissa områden vid Lake Chad.
 
Àguila esteparía. Nigeria 2.001.
 
Steppe eagle. Nigeria 2001.
 
Stäppörn, Lake Chad, Nigeria 2001. Samma fågel som ovan.
 
Àguila esteparía. Nigeria 2.001.
 
Steppe eagle. Nigeria 2001.
 
Stäppörn, Lake Chad, Nigeria 2001.
 
Àguila esteparía. Nigeria 2.001.
 
Steppe eagle. Nigeria 2001.
 
Stäppörn, Lake Chad, Nigeria 2001.
 
Aves, Birds, Fåglar
 
Birds in Nigeria
 
Copyright © Rolf G Gustafsson 2008. All rights reserved.