Gavia arctica, Colimbo ártico, Black-throated Loon, Storlom

 
Storlom i Sjaunja naturreservat, 2008-06-04.
 
Aves, Birds, Fåglar
 
Copyright © Rolf G Gustafsson 2009. All rights reserved.