Tringa erythropus, Archibebe oscuro, Spotted Redshank, Svartsnäppa
 
Svartsnäppa, varnande fågel vid boplats. Kursuvälimaa, Torne lappmark den 5 juli 2010. Trots att svartsnäppan har ordet "redshank" (röda ben) i sitt engelska namn så svartnar benen under sommarmånaderna (maj-juli). Detta är mest troligt en hanne som varnar sina ungar för fridstöraren (= för mig). Honorna lämnar häckningsområdet redan i juni månad. Svartsnäppan lägger sin kull med 4 ägg redan i mitten-slutet av maj på torrare marker vid myrområden.
 
Aves, Birds, Fåglar
 
Copyright © Rolf G Gustafsson 2010. All rights reserved.