Columba livia ssp., Paloma feral, Domestic (Feral) Pigeon, Tamduva

Las palomas ferales son descendientes de la Paloma Bravía (Columba livia). Paloma feral de la ciudad de Kiruna, 27 de junio 2.006.
 
Domestic Pigeon in Kiruna 27 june 2006. The Domestic Pigeon is descended from the Rock Dove (Columba livia).
 
Tamduva i Kiruna 27 juni 2006. Tamduvan härstammar från klippduvan (Columba livia), en art som häckar i bergsklippor och liknande. Klippduvan finns i dag t ex runt Medelhavet, i Skottland och Irland. Tamduvan finns i stort sett runt hela vårt klot där människor bor.
   
La paloma feral anidan durante todo el año en el norte de Suecia. Se han encontrado nidos con huevos y pichónes en los meses de diciembre y enero. Kiruna 28 de junio de 2.006.
 
The Domestic Pigeon probably breeds year round in northern Sweden. Nests with eggs and nestlings are found in December and January in Kiruna, the northernmost city of Sweden. 28 june 2006.
 
Tamduva i Kiruna 28 juni 2006. Tamduvan häckar troligen under årets alla månader i Norrbottens län. Bon med ägg och ungar är funna i både december och januari i Kiruna. Redan under 1970-talet hittade jag själv bon med boungar i december månad i Kiruna. Arten är starkt beroende av större samhällen. Frilevande populationer finns i hela länet.
   
La paloma feral ocure en un gran variedad de colores. Compare las palomas en las fotografías en esta página. Las Palomas ferales blancas estan fotografíados en Benidorm, España, el 18 de octubre 2.006.
 
The Domestic Pigeon occur in many different coulors. Compare the pigeons on this page. These white pigeons are from Benidorm, Spain, 18 october 2006.
 
Tamduvan förekommer i en mängd olika färgvarianter. Jämför dessa helvita mot duvorna på övriga bilder. Översta och nedersta bilden visar tamduvor i nära nog ursprunglig dräkt för klippduvan. Näst översta bilden visar avvikande färgteckning. De vita tamduvorna är fotograferade i Benidorm, Spanien 18 oktober 2006.
   
Las palomas ferales no siempre estan bienvenidos al lugares de donde se alimientan pajaros. Luleå, Norrbotten, el 3 de noviembre 2.006.
 
Domestic Pigeon feeding under a feeding box. Not always welcome to the feeding boxes. Luleå, Norrbotten 3 november 2006.
 
Tamduva i Luleå 3 november 2006. Inte alltid en välkommen gäst vid fågelborden.
   
Aves, Birds, Fåglar  
 
Copyright © Rolf G Gustafsson 2008. All rights reserved.