Parus cristatus, Herrerillo capuchino, Crested Tit, Tofsmes

Un herrerillo capuchino comiendo mantequilla. Holsträsksundet, Holsträsket, Piteå, Norrbotten, Suecia. 2008-03-01.
 
Feeding on butter. Holsträsksundet, Holsträsket, Piteå, Norrbotten, Sweden. 2008-03-01.
 
Tofsmesen föredrog margarin denna mulna och snöiga dag. Holsträsksundet, Holsträsket, Piteå, Norrbotten. 2008-03-01.
   
La segunda cara del herrerillo capuchino. El mismo que arriba.
 
The "second face" of the Crested Tit. Same as above.
 
Tofsmesens "andra ansikte" som bildas av huvudets svarta och vita fält. Fågeln ser ut att kunna "se bakåt". Samma som ovan.
   
2008-03-15.
 
2008-03-15.
 
2008-03-15.
   
La fotografía a la izquierda enseña la "segunda cara" del herrerillo capuchino. 2008-03-15.
 
The left photo shows the "second face" of the crested Tit. 2008-03-15.
 
Bilden t. v. visar även den tofsmesens "andra ansikte". 2008-03-15.
   
Aves, Birds, Fåglar  
 
Copyright © Rolf G Gustafsson 2008. All rights reserved.