Picoides tridactylus, Pico tridáctilo,

Three-toed Woodpecker, Tretåig hackspett

 
 

Födosökande hona. Tillsammans med en hane, se nedan. De födosökte i ett stormfälle vilket är ganska typiskt för denna art. Holsträsksundet i Piteå kommun, 2009-10-13.

 
 

Födosökande hona. Samma individ som ovan. Holsträsket, Holsträsksundet i Piteå kommun, 2009-10-13.

 
 

Födosökande hona. Samma individ som ovan. Holsträsket, Holsträsksundet i Piteå kommun, 2009-10-13.

 
 
Födosökande hona. Samma individ som ovan. Holsträsket, Holsträsksundet i Piteå kommun, 2009-10-13.
 
 
Födosökande hane. Tillsammans med en hona, se ovan. De födosökte i ett stormfälle vilket är ganska typiskt för denna art. Holsträsket, Holsträsksundet i Piteå kommun, 2009-10-13.
 
 
Födosökande hane. Samma individ som ovan. Holsträsket, Holsträsksundet i Piteå kommun, 2009-10-13.
 
 
Födosökande hane. Samma individ som ovan. Observera barkflagan just under näbbspetsen. Holsträsket, Holsträsksundet i Piteå kommun, 2009-10-13.
 
 
Födosökande hane. Samma individ som ovan. Tittar man noga ser man en liten rund grå "sak" i näbben. Säkert "smaskens smaskens". Holsträsket, Holsträsksundet i Piteå kommun, 2009-10-13.
 
 

Juvenil, snart flygg, tretåig hackspett i bohål. Både honor och hanar av tretåig hackspett har denna gula hjässfläck som juvenila.

Postjuvenila ruggningen av kroppsfjädrar startar ca 40 dgr efter kläckning och avslutas ca 87 dgr efter kläckning. Ungarna kläcks i månadsskiftet maj-juni till sista hälften av juni, ibland något senare, i Norrbottens län. Så ungfåglarna kan ha kvar den gula hjässfläcken, eller delar av den så pass länge som till slutet av september.

Den adulta hanen har en gul hjässfläck och den adulta honan saknar den. Men under tiden slutet av juni till mitten/slutet av september kan en tretåig hackspett med gul hjässfläck vara en hona likväl som en hane, om det rör sig om en juvenil individ. Så att köns- och ålderssbestämma fågeln till hane under denna tid enbart på en gul hjässfläck är inte helt korrekt.

Falehaure i Arjeplogs kommun, Pite lpm, 2007-06-29.

 
Aves, Birds, Fåglar
 
 
Copyright © Rolf G Gustafsson 2008-2009. All rights reserved.