Streptopelia decaocto, Tórtola turca, Eurasian Collared Dove, Turkduva

El mejor lugar ver la Tórtola turca en Norrbotten es en el municipio de Piteå. Este fotografía es de Piteå. El 4 de abril 2.006.
 
In Norrbotten the Eurasian Collared Dove have it´s best stronghold in Piteå. This bird is photografed in Piteå. 4 April 2006.
 
Turkduvan har i Norrbottens län för tillfället sitt starkaste fäste i Piteå kommun. Fågeln på bilden är fotograferad i Piteå. 4 april 2006.
   
Este Tórtola turca es fotografíado en Kiruna el 25 de junio 2.006. Durante por lo menos los ultimos 30 años Kiruna ha tenido un grupo pequeño de Tórtola turca que probablemente ha anidado anualmente.
 
This bird is photografed in Kiruna, 25 June, 2006. Kiruna have a small population of this species. Periodically Kiruna have been the stronghold during long periods of time for the Eurasian Collared Dove in the administrative province of Norrbotten.
 
Denna turkduva är fotograferad i Kiruna 25 juni 2006. Kiruna har också en mindre population av turkduva sedan minst 30 år tillbaka i tiden. Tidvis har Kiruna varit artens starkaste fäste i Norrbottens län.
   
La misma Tórtola turca como arriba, de Kiruna.
 

Same bird as above, from Kiruna.

 
Samma turkduva som på bilden ovan, Kiruna.
   
   
Aves, Birds, Fåglar  
 
Copyright © Rolf G Gustafsson 2008. All rights reserved.