Dendrocopos leucotos, Pico dorsiblanco,

White-backed Woodpecker, Vitryggig hackspett

Hane av vitryggig hackspett, födosökande, Norrbotten februari 2009. Alla tre bilder visar samma individ.
 
Hane av vitryggig hackspett, födosökande, Norrbotten februari 2009.
 
Hane av vitryggig hackspett, trummande, Norrbotten februari 2009.
 
Aves, Birds, Fåglar
 
Copyright © Rolf G Gustafsson 2009. All rights reserved.