Standardrutter

Kartan visar vilka standardrutter jag inventerat och hur många år

Uppdaterad 2013-03-14

Under åren 2000, 2002 - 2012 har jag deltagit i inventeringarna av standardrutter för Svensk Fågeltaxering (The Swedish Bird Survey) med 12, 15, 19, 14, 8, 10, 10, 15, 11, 17, 12 respektive 14 rutter per år. Totalt 157 inventeringstillfällen av 86 olika rutter under dessa 12 år.

Under åren 2000 - 2005 vandrade mellan rutterna och bodde i tält. Jag gjorde rutterna ensam, utan färdkamrat.
Fågelvägen är det 25 km mellan två rutters startpunkter. Men det är aldrig ”raka vägen” som gäller mellan rutterna. Eftersom jag går mellan rutterna blir det en hel del vandring i svensk fjällvärld och skogar. Den totala sträckan per år inkluderar även rutternas längd vilken är dryga 8 km om man slipper allt för långa omvägar runt hinder av typen sjöar, större bäckar eller branta klippväggar. Fr o m 2005 har helikopter används i större utsträckning, då oftast i kombination med inventeringar av bl a fjällgås och dubbelbeckasin.

Nytt för år 2008 var att s k extra standardrutter inventerades i Natura2000 områden. För min del blev det i Padjelanta nationalpark och i Sjaunja naturreservat. De extra standardrutterna är hittills bara inventerade en gång vardera.

 
 

2000: 311 km vandring på 22 dygns inventeringar. Genomsnitt 14 km/dygn eller 26 km/rutt (många vägnära rutter). Kall sommar med snöfall i juni och mycket regn.

2002: 780 km vandring på 36 dygn. Snitt av 22 km/dygn eller 52 km/rutt (få vägnära rutter). Mycket varm och torr sommar.

2003: 870 km vandring på 46 dygn. Snitt av 19 km/dygn eller 46 km/rutt (få vägnära rutter). Extremt varm och torr sommar.

2004: 651 km vandring på 46 dygn. Snitt 14 km/dygn eller 47 km/rutt (få vägnära rutter). Kall försommar med snöfall i juni. Mycket regnig sommar i övrigt.

2005: 551 km vandring på 47 dygn. Snitt 12 km/dygn eller 69 km/rutt (få vägnära rutter). Denna sommar kombinerades inventeringarna med eftersök av fjällgås. Kall och snörik vår, kall försommar med kvarliggande snö runt 2 veckor längre än en normalvår både i skogsland och i fjällen. Lätta snöfall i juni. Regnig sommar i övrigt, dock med en period i juli månads början med mycket sol och extremt höga temperaturer.

2006: 578 km vandring på 50 dygn. Snitt 12 km/dygn eller 58 km/rutt (få vägnära rutter). Denna sommar kombinerades inventeringarna med eftersök av fjällgås. Den första någorlunda normala våren och sommaren under 2000-talet. Om man nu kan tala om normala numera med tanke på klimatförändringarna.

2007: 322 km vandring på 27 dygn. Snitt 12 km/dygn eller 32 km/rutt. Helikopter användes för att nå vissa rutter och 12 dygn föll bort p g a inventering av dubbelbeckasin. Exremt sen snösmältning beroende på att fjällkommunerna hade ovanligt mycket snö den gångna vintern. Själva snösmältningen kom igång sent, minst två veckor senare än normalt.

2008: 253 km vandring på 16 dygn. Snitt 16 km/dygn eller 17km/rutt. Eftersom s k "extrarutter" gjordes i år blev distansen/rutt betydligt kortare än tidigare år då dessa rutter ligger i anslutning till ordinarie rutter. Helikopter användes för att nå några rutter och 12 dygn föll bort p g a inventering av dubbelbeckasin. Sen snösmältning och väderbakslag försenade och hindrade delar av inventeringarna.

2009: Elva rutter inventerade, alla nya för mig. Inventerade även dubbelbeckasin i år så 2 veckor föll bort. Årets uppgift för mig var att inventera rutter som bara inventerats en eller två gånger tidigare.

2010: Sjutton rutter inventerades varav 11 var nya för mig. Årets uppgift var att inventera rutter som bara inventerats en eller två gånger tidigare.

2011: Tolv rutter inventerades varav 6 var nya för mig. Årets uppgift var att inventera rutter som bara inventerats en eller två gånger tidigare. Äntligen lyckades jag inventera Markko-rutten som nu är inventerad 2 ggr. Så nu är alla rutter i landet inventerade minst 2 ggr vardera.

2012: Fjorton rutter inventerades. En sen sommar med sen snösmältning och dessutom en mycket regnig sommar ställde till det för oss inventerare. Framförallt i de nordvästra delarna av fjällvärlden där snön låg kvar ännu i mitten av juli. På vissa rutter i fjällvärlden var det rena höststämningen.

Map made with DMAP

© Rolf G Gustafsson 2000-2013